မင္းထြန္း စုိးျမင့္ ၏ ေရြးခ်ယ္မႈမွတ္တမ္းမ်ား

ယေန ့ေရြးခ်ယ္မႈ


ယေန႔ေရြးခ်ယ္မွု မရွိေသးပါ။


ျပီးခဲ့သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ


ေန ့စြဲ အိမ္ရွင္ ရလဒ္ ဧည့္သည္ (ေဘာ္ဒီ) ေဘာ္ဒီ (ဂိုး) ဂိုး ပမာဏ ႏုိင္ ရႈံး
29-Mar-19 08:31 PM ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း 4-1 ေလဗာကူဆင္ =30 - 3-100 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
29-Mar-19 08:31 PM ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း 4-1 ေလဗာကူဆင္ =30 ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း 3-100 - 20000.00 20000.00 -
29-Mar-19 08:31 PM ခ်ီေယဗုိ 0-3 ကက္ဂလီယာရီ =10 ကက္ဂလီယာရီ 2-30 - 100000.00 100000.00 -
29-Mar-19 08:31 PM ဂီ႐ိုနာ 1-2 ဘီလ္ဘာအို = - 2= ဂိုးေပၚ 20000.00 20000.00 -
29-Mar-19 08:31 PM ခ်ီေယဗုိ 0-3 ကက္ဂလီယာရီ =10 - 2-30 ဂိုးေပၚ 20000.00 20000.00 -
29-Mar-19 08:31 PM ဂီ႐ိုနာ 1-2 ဘီလ္ဘာအို = ဂီ႐ိုနာ 2= - 100000.00 - 100000
22-Feb-19 04:08 PM ေအစီမီလန္ 3-0 အမ္ပိုလီ 1-30 - 3+50 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 10000
22-Feb-19 04:08 PM ကာဒစ္ဖ္ 1-5 ၀က္ဖုိ့ဒ္ =30 - 2-80 ဂိုးေပၚ 20000.00 20000.00 -
22-Feb-19 04:08 PM ၀ါဒါဘရီမင္ 1-1 စတုဂတ္ 1+10 ၀ါဒါဘရီမင္ 3+30 - 20000.00 - 20000
22-Feb-19 04:08 PM ၀ါဒါဘရီမင္ 1-1 စတုဂတ္ 1+10 - 3+30 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
22-Feb-19 04:08 PM ၀က္စ္ဟမ္း 3-1 ဖူလ္ဟမ္ 1+70 ၀က္စ္ဟမ္း 3+50 - 100000.00 100000.00 -
22-Feb-19 04:08 PM ကာဒစ္ဖ္ 1-5 ၀က္ဖုိ့ဒ္ =30 ၀က္ဖုိ့ဒ္ 2-80 - 100000.00 100000.00 -
22-Feb-19 04:08 PM ေအစီမီလန္ 3-0 အမ္ပိုလီ 1-30 အမ္ပိုလီ 3+50 - 100000.00 - 100000
18-Feb-19 06:26 PM ႐ိုးမား 2-1 ဘုိေလာ့ဂ္နာ 1-30 ႐ိုးမား 3+20 - 20000.00 - 6000
18-Feb-19 06:26 PM ဟူစကာ 0-1 ဘီလ္ဘာအို =50 - 2-30 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 20000
18-Feb-19 06:26 PM ႏုယင္ဘတ္ 0-0 ေဒါ့မြန္ 1-50 ႏုယင္ဘတ္ 3+50 - 20000.00 20000.00 -
18-Feb-19 06:26 PM ဟူစကာ 0-1 ဘီလ္ဘာအို =50 ဟူစကာ 2-30 - 20000.00 - 20000
18-Feb-19 06:26 PM ႐ိုးမား 2-1 ဘုိေလာ့ဂ္နာ 1-30 - 3+20 ဂိုးေပၚ 20000.00 4000.00 -
18-Feb-19 06:26 PM ႏုယင္ဘတ္ 0-0 ေဒါ့မြန္ 1-50 - 3+50 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
11-Feb-19 07:05 PM အလာဗက္စ္ 2-0 လီဗန္ေတး =80 - 2-80 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 16000
11-Feb-19 07:05 PM ၀ုဗ္ဗာဟမ္တန္ 1-1 နယူးကာဆယ္ 1+70 - 2-40 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 8000
11-Feb-19 07:05 PM အလာဗက္စ္ 2-0 လီဗန္ေတး =80 အလာဗက္စ္ 2-80 - 20000.00 20000.00 -
11-Feb-19 07:05 PM ၀ုဗ္ဗာဟမ္တန္ 1-1 နယူးကာဆယ္ 1+70 နယူးကာဆယ္ 2-40 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 03:58 PM တုိရီႏုိ 1-0 အူဒီးနီးစ္ 1+50 - 2-50 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:58 PM ဆမ္ဒိုးရီးယား 0-1 ဖ႐ိုစီႏုိနီ 1-20 - 2-100 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM ၀ါဒါဘရီမင္ 4-0 ေအာ့စ္ဘတ္ 1+50 ၀ါဒါဘရီမင္ 3+30 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM ဘီလ္ဘာအို 0-0 ဘာစီလိုနာ 1+30 ဘာစီလိုနာ 3+30 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM ေအစီမီလန္ 3-0 ကက္ဂလီယာရီ 1-30 ကက္ဂလီယာရီ 3+90 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM ဆီဗီလာ 2-2 အီဘာ 1+40 အီဘာ 3+50 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM ဆက္ဆူအိုလို 0-3 ဂ်ဴဗင္တပ္ 1= ဂ်ဴဗင္တပ္ 3+70 - 100000.00 100000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM မန္စီးတီး 6-0 ခ်ဲလ္ဆီး 1-30 မန္စီးတီး 3+20 - 100000.00 100000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM ဗလန္စီယာ 0-0 ဆုိစီဒက္ 1+70 ဆုိစီဒက္ 2-80 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM တုိရီႏုိ 1-0 အူဒီးနီးစ္ 1+50 တုိရီႏုိ 2-50 - 100000.00 50000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM အတၱလႏၲာ 2-1 စပဲလ္ 1-100 အတၱလႏၲာ 3+30 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM ဆမ္ဒိုးရီးယား 0-1 ဖ႐ိုစီႏုိနီ 1-20 ဆမ္ဒိုးရီးယား 2-100 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM စပါး 3-1 လက္စတာ 1+30 လက္စတာ 3+70 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 03:56 PM ဘုိေလာ့ဂ္နာ 1-1 ဂ်ီႏိုအာ =50 ဂ်ီႏိုအာ 2-30 - 20000.00 10000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM လီဂါနက္စ္ 3-0 ဘက္တစ္ =50 လီဂါနက္စ္ 2= - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 03:56 PM ဒက္ဆယ္ေဒါ့ဖ္ 3-0 စတုဂတ္ =60 ဒက္ဆယ္ေဒါ့ဖ္ 3+80 - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 03:54 PM ဂီတာေဖး 3-1 ဆဲလ္တာဗီဂို =100 ဂီတာေဖး 2-30 - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 03:53 PM ေဒါ့မြန္ 3-3 ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း 1+50 ေဒါ့မြန္ 3-100 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 03:53 PM လုိက္ပ္ဇစ္ 0-0 ဖရန္႔ဖတ္ 1+90 ဖရန္႔ဖတ္ 3= - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 03:53 PM မိုခ်န္ဂလာဘတ္ 0-3 ဟာသာဘာလင္ 1+20 မိုခ်န္ဂလာဘတ္ 3+50 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 03:53 PM ဟန္ႏိုဗာ 2-0 ႏုယင္ဘတ္ =50 ႏုယင္ဘတ္ 2-70 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 03:53 PM ဖ႐ိုင္းဘတ္ 3-3 ၀ုဖ္ဘတ္ =20 ဖ႐ိုင္းဘတ္ 2-80 - 20000.00 4000.00 -
09-Feb-19 03:53 PM ဟက္ဒါစဖီးလ္ 1-2 အာဆင္နယ္ 1+20 အာဆင္နယ္ 3+70 - 20000.00 4000.00 -
09-Feb-19 03:53 PM လီဗာပူး 3-0 ဘုန္းေမာက္ 2-20 လီဗာပူး 3-70 - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 03:53 PM ၀က္ဖုိ့ဒ္ 1-0 အဲဗာတန္ =30 အဲဗာတန္ 2-100 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 03:53 PM အသလက္တီကို 1-3 ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ =20 အသလက္တီကို 2-70 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 03:53 PM ဖီအုိရင္တီးနား 0-0 နာပိုလီ =90 နာပိုလီ 2-100 - 20000.00 - 18000
ယေန႔ညပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွု ရာခိုင္ႏွုန္း
ပြဲစဥ္ H A G G
အျပည္အစံုၾကည့္ရန္
Image