သားလူမိုက္ မွတ္ႀကီး ၏ ေရြးခ်ယ္မႈမွတ္တမ္းမ်ား

ယေန ့ေရြးခ်ယ္မႈ


ယေန႔ေရြးခ်ယ္မွု မရွိေသးပါ။


ျပီးခဲ့သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ


ေန ့စြဲ အိမ္ရွင္ ရလဒ္ ဧည့္သည္ (ေဘာ္ဒီ) ေဘာ္ဒီ (ဂိုး) ဂိုး ပမာဏ ႏုိင္ ရႈံး
11-Feb-19 06:44 PM အလာဗက္စ္ 2-0 လီဗန္ေတး =80 - 2-80 ဂိုးေအာက္ 100000.00 80000.00 -
11-Feb-19 06:41 PM ၀ုဗ္ဗာဟမ္တန္ 1-1 နယူးကာဆယ္ 1+70 - 2-40 ဂိုးေအာက္ 100000.00 40000.00 -
11-Feb-19 06:41 PM ၀ုဗ္ဗာဟမ္တန္ 1-1 နယူးကာဆယ္ 1+70 နယူးကာဆယ္ 2-40 - 100000.00 100000.00 -
10-Feb-19 02:00 PM ဆမ္ဒိုးရီးယား 0-1 ဖ႐ိုစီႏုိနီ 1-20 ဆမ္ဒိုးရီးယား 2-100 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 02:00 PM အတၱလႏၲာ 2-1 စပဲလ္ 1-100 စပဲလ္ 3+30 - 100000.00 100000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM မန္စီးတီး 6-0 ခ်ဲလ္ဆီး 1-30 ခ်ဲလ္ဆီး 3+20 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ဘုိေလာ့ဂ္နာ 1-1 ဂ်ီႏိုအာ =50 - 2-30 ဂိုးေပၚ 20000.00 - 6000
10-Feb-19 01:59 PM ဆက္ဆူအိုလို 0-3 ဂ်ဴဗင္တပ္ 1= - 3+70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 14000
10-Feb-19 01:59 PM မန္စီးတီး 6-0 ခ်ဲလ္ဆီး 1-30 - 3+20 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM တုိရီႏုိ 1-0 အူဒီးနီးစ္ 1+50 - 2-50 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ဗလန္စီယာ 0-0 ဆုိစီဒက္ 1+70 - 2-80 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ေအစီမီလန္ 3-0 ကက္ဂလီယာရီ 1-30 - 3+90 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 18000
10-Feb-19 01:59 PM ဒက္ဆယ္ေဒါ့ဖ္ 3-0 စတုဂတ္ =60 စတုဂတ္ 3+80 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ဗလန္စီယာ 0-0 ဆုိစီဒက္ 1+70 ဆုိစီဒက္ 2-80 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ဒက္ဆယ္ေဒါ့ဖ္ 3-0 စတုဂတ္ =60 - 3+80 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 16000
10-Feb-19 01:59 PM ေအစီမီလန္ 3-0 ကက္ဂလီယာရီ 1-30 ေအစီမီလန္ 3+90 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ဆမ္ဒိုးရီးယား 0-1 ဖ႐ိုစီႏုိနီ 1-20 - 2-100 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ဘီလ္ဘာအို 0-0 ဘာစီလိုနာ 1+30 ဘာစီလိုနာ 3+30 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ၀ါဒါဘရီမင္ 4-0 ေအာ့စ္ဘတ္ 1+50 ေအာ့စ္ဘတ္ 3+30 - 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ဆက္ဆူအိုလို 0-3 ဂ်ဴဗင္တပ္ 1= ဂ်ဴဗင္တပ္ 3+70 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM စပါး 3-1 လက္စတာ 1+30 စပါး 3+70 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM ဆီဗီလာ 2-2 အီဘာ 1+40 အီဘာ 3+50 - 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM လီဂါနက္စ္ 3-0 ဘက္တစ္ =50 - 2= ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ဘီလ္ဘာအို 0-0 ဘာစီလိုနာ 1+30 - 3+30 ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM လီဂါနက္စ္ 3-0 ဘက္တစ္ =50 ဘက္တစ္ 2= - 100000.00 - 100000
10-Feb-19 01:59 PM ဆီဗီလာ 2-2 အီဘာ 1+40 - 3+50 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM ၀ါဒါဘရီမင္ 4-0 ေအာ့စ္ဘတ္ 1+50 - 3+30 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM စပါး 3-1 လက္စတာ 1+30 - 3+70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
10-Feb-19 01:59 PM အတၱလႏၲာ 2-1 စပဲလ္ 1-100 - 3+30 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 6000
10-Feb-19 01:59 PM ဘုိေလာ့ဂ္နာ 1-1 ဂ်ီႏိုအာ =50 ဂ်ီႏိုအာ 2-30 - 20000.00 10000.00 -
10-Feb-19 01:59 PM တုိရီႏုိ 1-0 အူဒီးနီးစ္ 1+50 အူဒီးနီးစ္ 2-50 - 20000.00 - 10000
09-Feb-19 02:21 PM ဂီတာေဖး 3-1 ဆဲလ္တာဗီဂို =100 - 2-30 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
09-Feb-19 02:21 PM ဂီတာေဖး 3-1 ဆဲလ္တာဗီဂို =100 ဆဲလ္တာဗီဂို 2-30 - 20000.00 - 20000
09-Feb-19 02:20 PM အက္စ္ပန္ညိဳ 2-1 ဗယ္လီကာႏို 1+70 ဗယ္လီကာႏို 2-100 - 20000.00 - 14000
09-Feb-19 02:20 PM ဖူလ္ဟမ္ 0-3 မန္ယူ 1+30 - 3+20 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 4000
09-Feb-19 02:20 PM အသလက္တီကို 1-3 ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ =20 - 2-70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
09-Feb-19 02:20 PM ဟက္ဒါစဖီးလ္ 1-2 အာဆင္နယ္ 1+20 အာဆင္နယ္ 3+70 - 20000.00 4000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ 1-1 ၀က္စ္ဟမ္း =80 ၀က္စ္ဟမ္း 2-80 - 20000.00 16000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM အက္စ္ပန္ညိဳ 2-1 ဗယ္လီကာႏို 1+70 - 2-100 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
09-Feb-19 02:20 PM ဂီ႐ိုနာ 0-2 ဟူစကာ =80 - 2-70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 14000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM လီဗာပူး 3-0 ဘုန္းေမာက္ 2-20 - 3-70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 14000
09-Feb-19 02:20 PM ဖ႐ိုင္းဘတ္ 3-3 ၀ုဖ္ဘတ္ =20 ၀ုဖ္ဘတ္ 2-80 - 20000.00 - 4000
09-Feb-19 02:20 PM ေဒါ့မြန္ 3-3 ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း 1+50 - 3-100 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 20000
09-Feb-19 02:20 PM ဟက္ဒါစဖီးလ္ 1-2 အာဆင္နယ္ 1+20 - 3+70 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 14000
09-Feb-19 02:20 PM ေဆာက္သမ္တန္ 1-2 ကာဒစ္ဖ္ 1+60 ကာဒစ္ဖ္ 2-70 - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM မိုခ်န္ဂလာဘတ္ 0-3 ဟာသာဘာလင္ 1+20 - 3+50 ဂိုးေအာက္ 20000.00 - 10000
09-Feb-19 02:20 PM အသလက္တီကို 1-3 ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ =20 ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ 2-70 - 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM လုိက္ပ္ဇစ္ 0-0 ဖရန္႔ဖတ္ 1+90 - 3= ဂိုးေအာက္ 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM ဖ႐ိုင္းဘတ္ 3-3 ၀ုဖ္ဘတ္ =20 - 2-80 ဂိုးေပၚ 20000.00 20000.00 -
09-Feb-19 02:20 PM ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ 1-1 ၀က္စ္ဟမ္း =80 - 2-80 ဂိုးေအာက္ 20000.00 16000.00 -
ယေန႔ညပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွု ရာခိုင္ႏွုန္း
ပြဲစဥ္ H A G G
အျပည္အစံုၾကည့္ရန္
Image