ယခုရာသီ mmtipstergame ၿပိဳင္ပြဲ Special ၿပိဳင္ပြဲ အမွတ္စဥ္-၁ ကို ၃၀-၈-၂၀၁၉ မွာ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီ . . .

 

Facebook ကေန ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ mmtipstergame ကို  ေခတၱရပ္နားထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

www.mmtipstergame.org ဆုိၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိက္ပါ။

    Login with Facebook


If you are a special member, please login below.